A vásárlástól való elállásról

A vásárlástól való elállásról:

Mit mond a jog?
A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott számla szolgál. 
Tehát, ha webshopon rendelte meg a cserére szoruló terméket, akkor az átvételtől számított 14 munkanapig lehetősége van rá, hogy visszakülje nekünk.

Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján csak a fogyasztókat illeti meg.
 A Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. szakaszának 3. pontja szerint:
 fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 Tehát jogi személyeket (cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és egyesüléseket) nem illet meg az elállási jog, csak és kizárólag a természetes személyeket.

Visszaküldhetők az átvételtől számított 14 napon belül az olyan, hosszú ideig eltartható (tartós) élelmiszerek, amelyek csomagolását még nem bontották fel a fogyasztók. Ezek a lezárt csomagolású élelmiszerek.
Ezekben a példákban az egyedüli megkötés az, hogy a doboz, a csomagolás érintetlen, sértetlen legyen. Ellenkező esetben ugyanis már egészségvédelmi okokból nincs lehetőség az indokolás nélküli elállásra.
Amennyiben mást hozott a futár, mint amit rendeltek, lehetőleg a problémát már ott és azonnal, személyesen jelezzék a kiszállításnál a futárnak.
A minőségmegőrzési idő az az időpont vagy időtartam, ameddig az élelmiszer (megfelelően tárolva) eredeti minőségét, egyedi tulajdonságait megőrzi. Vannak viszont olyan élelmiszerek, amelyek gyorsan romlandók, és már alig néhány nap elteltével sem szabad őket megenni, mert az már veszélyt jelentene az egészségre vagy a fogyasztók életére. Ilyen esetekben az érintett élelmiszereken a minőségmegőrzési idő helyett már a fogyaszthatósági idő szerepel.
Ha csak később vette észre, hogy nem azt hozták ki, amit kértek, ez esetben is lehet panaszt tenni utólag akár személyesen, telefonon vagy írásban is. Ezekre az esetekre érdemes megőrizni a számlát is, hiszen ez igazolja, hogy nem egy másik áruházlánctól vásároltak.
Ilyenkor azt kérhetik a fogyasztók az áruháztól, hogy elsősorban cseréljék ki az élelmiszert egy megfelelőre ellenkező esetben akár a teljes vételárat is visszakérheti a fogyasztó.

A vásárlástól való elállás lépései
• Kérjük, hogy a terméket eredeti, sértetlen állapotban, a számlával együtt juttassa vissza hozzánk. Címünk: Eredeti Ziegler Ostya Kft. 2000 Szentendre, Galamb József u.7. Kérjük írja rá hogy visszáru, és a rendelési számot, nevet, becsomagolva. A postán részünkre elküldött, posta hibájából meg nem érkezett csomagokért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Eredeti Ziegler Ostya kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, bontatlan csomagolású) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.


• Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról és költségeiről azonban Önnek kell gondoskodni.


• Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Az Eredeti Ziegler Ostya kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra.


• Elállás esetén Az Eredeti Ziegler Ostya a vételárat visszatartja addig, ameddig a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.


• Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


• Ha elállási/felmondási jogoddal élni kíván, az elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot mely itt letölthető, például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján (jó minőségben lefotózva vagy bescannelve csatolmányként) juttasd el az alábbi címek egyikére:


Eredeti Ziegler Ostya Kft. 2000 Szentendre, Galamb József u.7.
E-mail: webshop@zieglerostya.hu

FONTOS!
• Előfordulhat, hogy szállítás közben sérül meg a termék, ezért kérjük, minden esetben, az áru átvételét követően, a postán előtt ellenőrizze a termékek épségét, máskülönben nem áll módunkban visszatéríteni sérült áru vételárát! A termékekkel, szállítással vagy a vásárlási feltételekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet bővebb felvilágosítást:
 E-mail: webshop@zieglerostya.hu


Sajtos Tallér 150g

Sós ostyák